Fysioterapiassa erikoisosaamisemme on tuki-ja liikuntaelinten ongelmissa sekä preoperatiivisen eli ennen leikkausta tapahtuvan ja postoperatiivisen eli leikkauksen jälkeen tapahtuvassa kuntoutuksessa. Lääkärin lähetteellä meiltä saa Kelan suorakorvauksen.

Kuntoutus on suunnitelmallista ja monialaista, yleensä pitkäjännitteistä toimintaa, jonka tavoitteena on auttaa kuntoutujaa hallitsemaan elämäntilanteensa. Kuntoutuksen tavoitteena on toimintakyvyn, itsenäisen selviytymisen ja hyvinvoinnin edistäminen.

Tänä päivänä on alettu enemmän kiinnittämään huomiota myös ennen leikkausta tapahtuvaan kuntoutumiseen, jotta leikkauksesta toipuminen olisi sujuvampaa esim. loukkaantumisen jälkeen. Tarkoituksena on vahvistaa tukilihaksistoa leikattavan alueen esim. polvinivelen ympärillä ja valmistaa asiakasta/potilasta leikkauksen jälkeiseen kuntoutumiseen esim. tulevia harjoitteita läpikäymällä.

Preoperatiivisessa fysioterapiassa käydään läpi tulevan leikkauksen kulkua ja alustavaa fysioterapiapolkua, miten kuntoutus alkaa edetä leikkauksen jälkeen. Tarkemmat suuntaviivat tulevat vielä itse leikkauksessa, jolloin ortopedi määrittelee milloin leikkauksen jälkeen aloitetaan kuntoutus.

Kun harjoitteet tulevat tutuksi ennen leikkausta, niin niiden omaksuminen leikkauksen jälkeen on myös helpompaa.

juoksija.jpg

Kinesio- ja dynaaminen teippaus

Kinesioteippauksessa hyödynnetään kinesioteipin ihon kaltaisia ominaisuuksia. Teipin palautuva elastisuus on samanlainen kuin iholla. Kimesioteippiä voi pitää viikonkin ja se kestää suihkussa käyntiä, uimista ja saunomista. Materiaali on puuvillaa ja käytettävä liima on akryylipohjainen. Kinesioteipin aiheuttamat allergiset reaktiot ovat harvinaisia. Teippauksella pyritään helpottamaan kipua ja parantamaan esim. asennon hallintaa olkapään kuntoutuksessa. 

Dynaaminen teippaus (Dynamic Taping) on biomekaaninen teippausmenetelmä. Sillä pyritään kontrolloimaan ja vähentämään kuormitusta hoidettavalla kehon alueella. Alunperin urheilussa käytetty teippausmenetelmä, mutta sitä voidaan käyttää normaalin kuntoutuksen työkaluna yleisissä lihasten ja jänteiden ylirasitusvaivoissa kuten olkapääkivussa ja niska-hartiasäryissä. Dynaaminen teippi on myös joustoteippi joka kestää myös suihkun ka saunomisen, mutta se venyy neljään suuntaan ja teippautekniikka on erilainen verrattuna kinesioteippaukseen. Dynaamisella teippauksella voidaan keventää nivelen kuormitusta jopa yli kymmenen kiloa 

Akupunktio

Akupunktion avulla voidaan poistaa tai vähentää kipua sekä paikallisesti että yleisesti, nostaa kipukynnystä ja rentouttaa. Akupunktio voidaan käyttää yksittäin hoitokokonaisuutena, mutta hyvin usein sitä käytetään yhtenä osana fysioterapiaa.